Mappa delle imprese di immigrati in Italia. In nove città gli albanesi sono in cima alla lista

imprese_albanesiIn Italia le imprese gestite da stranieri sono una su 10. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato da “Il Sole 24 ore”.

Le imprese di stranieri in Italia stanno crescendo a tassi più rapidi rispetto a quelle italiane. La maggior parte sono aziende appartenenti al settore del commercio e delle costruzioni. Già rappresentano il 9,5% del totale delle imprese attive nel paese. In totale, ci sono 575 mila imprese create da immigrati.

Il risultato di questo studio, che si concentra sulla nazionalità delle imprese per ogni provincia italiana, mostra che le imprese gestite da albanesi sono più numerose (rispetto ad altre nazionalità degli immigrati in Italia) in nove province italiane.

Provincie dove le imprese albanesi sono più numerose tra le imprese straniere:

– Siena 359 imprese albanesi

– Rimini 559 imprese albanesi

– Forli – Cesena 519 imprese albanesi

– Pistoia 920 imprese albanesi

– Savona 994 imprese albanesi

– Cuneo 723 imprese albanesi

– Piacenza 404 imprese albanesi

– Varese 1.048 imprese albanesi

– Trento 297 imprese albanesi

Testo originale:

Harta e bizneseve të emigrantëve në Itali-Cilat janë 9 qytetet italiane ku shqiptarët kryesojnë listën?

Në Itali, 1 në 10 biznese drejtohet nga të huajt. Ky është konkluzioni i një studimi të kryer në Itali e që publikohet nga “Il Sole 24ore”.

Sipërmarrjet e të huajve në Itali po rriten me ritme më të shpejta se ato të italianëve. Shumica e sipërmarrjeve i përkatësin sektorit të tregtisë dhe ndërtimit. E tashmë ato përfaqësojnë 9.5 % të totalit të sipërmarrjeve aktive në vend. Në total, janë 575 mijë sipërmarrjet e krijuara nga emigrantët.

E referuar këtij studimi, që përqendrohet te nacionaliteti i bizneseve për secilën provincë të Italisë, rezulton se bizneset e themeluara e të drejtuara nga shqiptarët janë më të shumtë në numër (në krahasim me kombësitë e tjera të emigrantëve në Itali) në 9 provinca Italiane.

Kombësia më e përfaqësuar, provincat ku emigrantët shqiptarë kryesojnë për numrin e bizneseve të krijuara nga të huajt

– Siena 359 biznese shqiptare

– Rimini 559 biznese shqiptare

– Forli-Cesena 519 biznese shqiptare

– Pistoia 920 biznese shqiptare

– Savona 994 biznese shqiptare

– Cuneo 723 biznese shqiptare

– Piacenza 404 biznese shqiptare

– Varese 1048 biznese shqiptare

– Trento 297 biznese shqiptare

www.scan-tv.com

Commenta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>